Kui tunnete, et jääte hätta korrektsete ja selgete tekstide koostamisega oma ettevõtte kodulehele või mõneks muuks otstarbeks, võtke meiega ühendust. Meie toimetaja aitab Teil koostada vajalikud tekstid, mis on lihtsalt mõistetavad ja korrektses eesti keeles.