Veebirakenduse "Toitlustus" katsetamiseks logige sisse, kasutaja:Demo, parool:Demo. Täiendavate küsimuste korral, võtke meiega ühendust.

 

Veebirakendus TOITLUSTUS on mõeldud väikeste ja keskmiste toitlustusettevõtete, pagaritöökodade ja teistele toiduainetega tegelevatele ettevõtete tööprotsesside lihtsustamiseks. Efektiivne arvestussüsteem võimaldab hoida toiduainete kulu kontrolli all, hallata kasutatavaid retsepte (kalkulatsiooni kaarte), koostada menüüsid ja genereerida erinevaid aruandeid.

Programm koosneb erinevatest moodulitest, mis on omavahel seotud, kuid kõik moodulid on ka eraldi kasutatavad, ehk siis klient saab valida, millised moodulid on otstarbekas kasutusele võtta. Programmile on võimalik kliendi soovil lisada mooduleid, mis täidavad kliendi spetsiifilisi vajadusi ja nõudeid. Standartvarustuses on alljärgnevad moodulid: Ladu, retseptikaardid, menüüd, inventuurid ja aruanded.

Ladu

Moodul võimaldab sisestada toiduained lattu ehk siis fikseerida laoseis mingi kuupäevaga. Selle tegevuse saab asendada inventuuri koostamisega. Toiduaineid lattu lisada saab ostuarvetelt ridade lisamisega käsitsi ja e-arvetelt automaatselt xml faili salvestamisega. Enne e-arve salvestamist on võimalik arveridasid korrigeerida – kustutada ridasid, ühtlustada nime, mõõtühikuid jne.

Toiduainete kuludesse kandmine toimub automaatsel iga päev vastavalt koostatud ja kinnitatud menüüdele. Toiduaineid saab kuludesse kanda ka mahakandmise aktiga.

Retseptikaardid

Moodul võimaldab koostada ja salvestada toitudele retseptikaarte. Retseptikaarti on võimalik koostada erinevale toodete/portseonide arvule, valida liik või koostaja, lisada valmistamise tehnoloogia kirjeldus koos piltidega ja lisada vajaminevad toiduained. Toidud võivad koosneda erinevatest komponentidest. Iga toiduaine lisamisel saab sisestada külmtöötluse kao protsendi ja kogu toidule kuumtöötlemise kao protsendi.

Koostatud retseptikaart on prinditav ja võimaldab genereerida uue kaardi suvalisele toote/portsjoni arvule.

Menüüd

Moodul võimaldab koostada igale toidukorrale või päevale menüü. Menüü koostamisel valitakse toidud varemkoostatud retseptikaartide hulgast ja sisestatakse portsjonite kogus. Süsteem kuvab vajaminevate toiduainete kogused ja hinnad. Pärast toidu valmistamist saab ühe nupu vajutusega kanda kulutatud toiduained kuludesse.

Inventuur

Moodul võimaldab koostada inventuur, võrrelda inventuuri andmeid lao seisuga süsteemis, genereerida inventuuri aruanne ja uuendada laoseis süsteemis vastavalt inventuuri andmetele.

Aruanded

Standartvarustuses on alljärgnevad aruanded:

Toiduained laos – sisaldab hetkel laos olevate toiduainete koguseid, hindu ja kogumaksumust.

Toiduainete kulu – etteantava perioodi jooksul kulutatud toiduainete kogused ja maksumus.

Toiduaine kulu – valitud toiduaine etteantava perioodi jooksul kulutatud toiduaine kogus ja maksumus.

Ostetud toiduained – etteantud perioodi jooksul lattu lisatud toiduannete kogused ja maksumus.

Ostetud toiduaine – valitud toiduaine etteantud perioodi jooksul lattu lisatud toiduannete kogus ja maksumus.

Mahakantud toiduained – etteantud perioodi jooksul mahakantud toiduained.

Vastavalt kasutaja vajadusele on võimalik lihtsalt koostada erinevaid aruandeid.